Skip to main content
بلک میرور
۳۷ بازدید

  • choopananabad

سیل اردیبهشت 96 چوپانان

choopananabad
choopananabad
منتشر شده در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

میران بارندگی 18 میلیمتر بوده است