Skip to main content
زولا
۱,۹۶۲ بازدید

  • معلومات زمین شناسی | INFO GEOLOGY

سخرانی یک خیر دلسوز در جمع مردم: چرا با داشتن 9 درصد منابع دنیا و یک درصد جمعیت این همه فقر؟

farnoosh
farnoosh
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷