در حال بارگذاری ویدیو ...

"بررسی میزان واردات دارو از زبان سخنگوی گمرک"

Morteza Emadi
Morteza Emadi

"بررسی میزان واردات دارو از زبان سخنگوی گمرک"

سید مرتضی عمادی سخنگوی گمرک ایران اعلام کرد:در هفت ماهه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۶۶۳ هزار تن انواع دارو و مواد اولیه دارویی به ارزش ۲/۶۸۶/۰۰۰/۰۰ دلار وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ،حاکی از رشد ۳۰ درصدی در وزن و ۱۶ درصدی در ارزش دارد.این میزان واردات دارو طی آبان ماه سال جاری رشد چشمگیری داشته و بر اساس آخرین آمار از ابتدای سال تا بیست و یکم آبان ۱۴۰۱،به میزان ۷۶۳ هزار تن و به ارزش ۲/۸۹۹/۰۰۰/۰۰۰ دلار رسیده که رشد ۲۹ درصدی در وزن و رشد ۱۳ درصدی در ارزش را نشان می دهد.
عمادی افزود:همچنین ۵۷/۵۰۰ تن دارو و مواد اولیه دارویی هم در فرایند تشریفات ترخیص از گمرکات کشور قرار دارند که از این مقدار بیشترین حجم دارو و مواد اولیه دارویی به وزن ۳۵ هزار تن در گمرک بندر امام خمینی، ۱۵۶۰۰ تن در گمرک شهید رجایی ،۱۴۰۰ تن در گمرک آبادان و ۱۳۰۰ تن هم در گمرک تهران در حال تشریفات گمرکیست.

سخنگوی گمرک گفت: گمرکات بندر لنگه ۴۶۵ کیلوگرم،مشهد ۹۹۰ کیلوگرم و یزد ۱۵۴۵ کیلوگرم حجم دارو و مواد اولیه دارویی را در خود جای دادند که گمرک با برنامه ریزیهای دقیق و طبق قوانین،با تسهیلات در نظر گرفته شده جهت تسریع در ترخیص داروها و مواد اولیه دارویی در حال انجام اقدامات لازم است.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

"بررسی میزان واردات دارو از زبان سخنگوی گمرک"

۰ لایک
۰ نظر

"بررسی میزان واردات دارو از زبان سخنگوی گمرک"

سید مرتضی عمادی سخنگوی گمرک ایران اعلام کرد:در هفت ماهه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۶۶۳ هزار تن انواع دارو و مواد اولیه دارویی به ارزش ۲/۶۸۶/۰۰۰/۰۰ دلار وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ،حاکی از رشد ۳۰ درصدی در وزن و ۱۶ درصدی در ارزش دارد.این میزان واردات دارو طی آبان ماه سال جاری رشد چشمگیری داشته و بر اساس آخرین آمار از ابتدای سال تا بیست و یکم آبان ۱۴۰۱،به میزان ۷۶۳ هزار تن و به ارزش ۲/۸۹۹/۰۰۰/۰۰۰ دلار رسیده که رشد ۲۹ درصدی در وزن و رشد ۱۳ درصدی در ارزش را نشان می دهد.
عمادی افزود:همچنین ۵۷/۵۰۰ تن دارو و مواد اولیه دارویی هم در فرایند تشریفات ترخیص از گمرکات کشور قرار دارند که از این مقدار بیشترین حجم دارو و مواد اولیه دارویی به وزن ۳۵ هزار تن در گمرک بندر امام خمینی، ۱۵۶۰۰ تن در گمرک شهید رجایی ،۱۴۰۰ تن در گمرک آبادان و ۱۳۰۰ تن هم در گمرک تهران در حال تشریفات گمرکیست.

سخنگوی گمرک گفت: گمرکات بندر لنگه ۴۶۵ کیلوگرم،مشهد ۹۹۰ کیلوگرم و یزد ۱۵۴۵ کیلوگرم حجم دارو و مواد اولیه دارویی را در خود جای دادند که گمرک با برنامه ریزیهای دقیق و طبق قوانین،با تسهیلات در نظر گرفته شده جهت تسریع در ترخیص داروها و مواد اولیه دارویی در حال انجام اقدامات لازم است.

اخبار و سیاست