در حال بارگذاری ویدیو ...

شبیه سازی سقوط فنر روی زمین در ABAQUS

آباکوس فایل
آباکوس فایل

دریافت رایگان آموزش : abaqusfile.ir/a1229
شبیه‌سازی فنر در آباکوس نیازمند تکنیک خاصی بوده که به سادگی در آباکوس امکان پذیر خواهد بود. در این مساله برخورد فنر در اثر سقوط به زمین شبیه‌سازی شده و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است.
1- این مساله به صورت دینامیکی شبیه‌سازی شده و از المان های صلب برای شبیه‌سازی زمین استفاده شده است
2- در نهایت الگوی حرکتی فنر پس از برخورد مورد بررسی قرار گرفته است

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

شبیه سازی سقوط فنر روی زمین در ABAQUS

۰ لایک
۰ نظر

دریافت رایگان آموزش : abaqusfile.ir/a1229
شبیه‌سازی فنر در آباکوس نیازمند تکنیک خاصی بوده که به سادگی در آباکوس امکان پذیر خواهد بود. در این مساله برخورد فنر در اثر سقوط به زمین شبیه‌سازی شده و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است.
1- این مساله به صورت دینامیکی شبیه‌سازی شده و از المان های صلب برای شبیه‌سازی زمین استفاده شده است
2- در نهایت الگوی حرکتی فنر پس از برخورد مورد بررسی قرار گرفته است

آموزش