Skip to main content
استعلام خلافی خودرو
۲,۰۶۸ بازدید

  • Kurt

فیلم کوتاه روزبارانی

مرکزآموزش های هنری وسینمایی دارالفنون
مرکزآموزش های هنری وسینمایی دارالفنون
منتشر شده در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

فیلم کوتاه روزبارانی-درمورد مردی است که درروزبارانی بساط خودراپهن می کندودرانتظار مشتری های رهگذراین پیاده رومی نشیندتابه تعمیر کفش های آن ها مشغول شود-کاری از ضا طهمورث-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com