Skip to main content
بلک میرور
۱۹۷ بازدید

اخرین لحظات زندگی امام خمینی در بستر بیماری

reza
reza
منتشر شده در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۸

اخرین لحظات زندگی امام خمینی در بستر بیماری و خواندن نماز