در حال بارگذاری ویدیو ...

Ennio Morricone - The Best of Ennio Morricone - Greatest Hits (High Quality Audio)

jahane hastii
jahane hastii

#EnnioMorricone #EnnioMorriconeMusic
Maestro Ennio Morricone and his timeless masterpieces.
New Ennio Morricone Playlists
Spotify - The Greatest Hits Playlist
https://open.spotify.com/user/cinema_hotel/playlist/6bEAZJyyXNqMSpZVOdLWDg
Apple Music - Ennio Morricone Essentials
https://itunes.apple.com/us/playlist/ennio-morricone-essentials/pl.dd4d7ac6f8fa4c098843ce267b3328cd
Tidal - Legends: Ennio Morricone
https://listen.tidal.com/playlist/fa2b796e-dcd8-422f-9217-8c4d29e3fd1b
Tidal - Ennio Morricone: Spaghetti Western Soundtracks
https://listen.tidal.com/playlist/9a9083e0-cc96-4d8d-b1d9-1c215654a0cb
Deezer - Best of Ennio Morricone http://www.deezer.com/us/playlist/625741265

The Best of Ennio Morricone - Greatest Hits
1. The Ecstasy of Gold (The Good, the Bad and the Ugly) 0:00 - 3:22
2. The Good, the Bad and the Ugly 3:22 - 6:04
3. Once upon a Time in the West 6:05 - 9:15
4. For a Few Dollars More 9:16 - 13:05
5. A Fistful of Dynamite 13:06 - 17:43
6. Cinema Paradiso - Main Theme 17:44 - 20:13
7. Chi Mai (Maddalena & Le professionel) 20:14 - 23:48
8. La Califfa - The Lady Caliph / The Queen 23:48 - 26:27
9. My Name is Nobody 26:27 - 29:37
10. L'arena (Il Mercenario - The Mercenary / A Professional Gun) 29:38 - 34:23
11. Un Monumento (I Crudeli – The Hellbenders) 34:23 - 36:55
12. Misterioso e Ostinato (Faccia a Faccia - Face to Face) 36:56 - 39:17
13. Un Amico (Revolver) 39:18 - 41:55
14. Love Theme for Nata (Cinema Paradiso) 41:55 - 46:03
15. Romanzo (1900 - Novecento) 46:04 - 50:12
16. Romanza Quartiere (Quartiere) 50:12 - 53:51
17. Il Figlio e la Nostalgia (The Law of the Desert) 53:52 - 57:41
18. Ninna Nanna per Adulteri (Cuore di Mamma) 57:41 - 01:00:45
19. Watch Chimes - Carillon's Theme (For a Few Dollars More) 01:00:45 - 01:01:57
20. Tradimento Primo (Tepepa) 01:01:58 - 01:04:13
21. Run, Man, Run (The Big Gundown) 01:04:13

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

Ennio Morricone - The Best of Ennio Morricone - Greatest Hits (High Quality Audio)

۰ لایک
۰ نظر

#EnnioMorricone #EnnioMorriconeMusic
Maestro Ennio Morricone and his timeless masterpieces.
New Ennio Morricone Playlists
Spotify - The Greatest Hits Playlist
https://open.spotify.com/user/cinema_hotel/playlist/6bEAZJyyXNqMSpZVOdLWDg
Apple Music - Ennio Morricone Essentials
https://itunes.apple.com/us/playlist/ennio-morricone-essentials/pl.dd4d7ac6f8fa4c098843ce267b3328cd
Tidal - Legends: Ennio Morricone
https://listen.tidal.com/playlist/fa2b796e-dcd8-422f-9217-8c4d29e3fd1b
Tidal - Ennio Morricone: Spaghetti Western Soundtracks
https://listen.tidal.com/playlist/9a9083e0-cc96-4d8d-b1d9-1c215654a0cb
Deezer - Best of Ennio Morricone http://www.deezer.com/us/playlist/625741265

The Best of Ennio Morricone - Greatest Hits
1. The Ecstasy of Gold (The Good, the Bad and the Ugly) 0:00 - 3:22
2. The Good, the Bad and the Ugly 3:22 - 6:04
3. Once upon a Time in the West 6:05 - 9:15
4. For a Few Dollars More 9:16 - 13:05
5. A Fistful of Dynamite 13:06 - 17:43
6. Cinema Paradiso - Main Theme 17:44 - 20:13
7. Chi Mai (Maddalena & Le professionel) 20:14 - 23:48
8. La Califfa - The Lady Caliph / The Queen 23:48 - 26:27
9. My Name is Nobody 26:27 - 29:37
10. L'arena (Il Mercenario - The Mercenary / A Professional Gun) 29:38 - 34:23
11. Un Monumento (I Crudeli – The Hellbenders) 34:23 - 36:55
12. Misterioso e Ostinato (Faccia a Faccia - Face to Face) 36:56 - 39:17
13. Un Amico (Revolver) 39:18 - 41:55
14. Love Theme for Nata (Cinema Paradiso) 41:55 - 46:03
15. Romanzo (1900 - Novecento) 46:04 - 50:12
16. Romanza Quartiere (Quartiere) 50:12 - 53:51
17. Il Figlio e la Nostalgia (The Law of the Desert) 53:52 - 57:41
18. Ninna Nanna per Adulteri (Cuore di Mamma) 57:41 - 01:00:45
19. Watch Chimes - Carillon's Theme (For a Few Dollars More) 01:00:45 - 01:01:57
20. Tradimento Primo (Tepepa) 01:01:58 - 01:04:13
21. Run, Man, Run (The Big Gundown) 01:04:13

موسیقی و هنر