Skip to main content
زولا
۵۶۲ بازدید

  • "‌ ‌‌گوجه ایم نیدا ^^→♥ GOT7 ♥
  • Eli_
  • Kurt
  • Uosef
  • Ash
  • Adrian:)

لحظه شلیک پلیس به مهاجم مترو

News
News
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

این فرد،چند مسافرمترو و یک مامورناجا را با چاقو مجروح و به سمت پلیس های دیگرحمله کرد.در اینجا بود که پلیس به پای او شلیک کرد و مهاجم درمسیر بیمارستان،جان داد