Skip to main content
زولا
۶۰۳ بازدید

آموزش برق و الکترونیک خودرو: دینام ژنراتور و آلترناتور

jungleacademygroup
jungleacademygroup
منتشر شده در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۶

به نام خدا
گروه آموزشی جنگل در نظر دارد بصورت کاربردی و با بیانی ساده به آموزش مدارات برقی و الکترونیکی خودرو بپردازد در صورت مشاهده هرگونه ایراد فنی در نحوه آموزش انتقادات و پیشنهادات خود را به آدرس تلگرامی ما بفرستید.

آدرس ما:
telegram.me/EEVChannel