در حال بارگذاری ویدیو ...

آموزش سنتور - آشنایی با نت های پوزیسیون دوم سنتور (سیمهای سفید)

notebnote
notebnote

در این ویدیو شما با نتهای سیمهای سفید (پوزیسیون دوم سنتور) آشنا می شوید. جهت مشاهده کلیه آموزشهای سنتور به وبسایت ما مراجعه کنید
https://www.notebnote.com/post/group/24/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d9%86%d8%aa%d9%88%d8%b1

نظرات (۱)

Loading...

توضیحات

آموزش سنتور - آشنایی با نت های پوزیسیون دوم سنتور (سیمهای سفید)

۹ لایک
۱ نظر

در این ویدیو شما با نتهای سیمهای سفید (پوزیسیون دوم سنتور) آشنا می شوید. جهت مشاهده کلیه آموزشهای سنتور به وبسایت ما مراجعه کنید
https://www.notebnote.com/post/group/24/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d9%86%d8%aa%d9%88%d8%b1