Skip to main content
کرفس
۱۳۴ بازدید

مراسم تاجگذاری محمدرضا پهلوی

® Cyrus
® Cyrus
منتشر شده در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

مراسم تاجگذاری محمدرضا پهلوی در سال 1346