Skip to main content
۵۶ بازدید

وضعیت اسفناک کارگاه های تولیدی

funnyvines
funnyvines
منتشر شده در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۶

وقتی ابزار هست و تولید نیست!