در حال بارگذاری ویدیو ...

زمین گردشگری - ژئوتوریسم - GEOTOURISM - داستان زمین - شبکه مستند

آزمون گردشگری اینترنشنال - رضا علیاری - Quiz Tourisme International - https://zaya.io/quiztourisme

زمین گردشگری .

ژئوتوریسم .

شبکه مستند .

(( داستان زمین )) در گونه مستند محض طبیعت شناسی ساخته شده و به زمین شناسی ایران در تمام نقاط و استان ها می پردازد و موضوعات مختلفی چون زمین شناسی فلات ایران ، نفت و گاز و منابع زیرزمینی ، فسیل ها و ژئوتوریسم را بررسی خواهد کرد .

ایران به خاطر ویژگی های خاص زمین شناسی که دارد تمام دوره های مختلف و پدیده های زمین شناسی را به وضوح نشان می دهد و طبق گفته کارشناسان به خاطر این خصوصیت ایران را بهشت زمین شناسی می نامند .

این مستند ضمن صحبت با کارشناسان سازمان زمینشناسی در نقاط مختلف ایران به بررسی دوره های مختلف زمین شناسی کشورمان خواهد پرداخت .

این قسمت : زمین گردشگری +

https://taraneh.flyer2024.ir @

https://taraneh.kala2024.ir @

https://taraneh.quiztourisme.ir @

https://taraneh.quizgeologique.ir @

نظرات (۲)

Loading...

توضیحات

زمین گردشگری - ژئوتوریسم - GEOTOURISM - داستان زمین - شبکه مستند

۱۷ لایک
۲ نظر

زمین گردشگری .

ژئوتوریسم .

شبکه مستند .

(( داستان زمین )) در گونه مستند محض طبیعت شناسی ساخته شده و به زمین شناسی ایران در تمام نقاط و استان ها می پردازد و موضوعات مختلفی چون زمین شناسی فلات ایران ، نفت و گاز و منابع زیرزمینی ، فسیل ها و ژئوتوریسم را بررسی خواهد کرد .

ایران به خاطر ویژگی های خاص زمین شناسی که دارد تمام دوره های مختلف و پدیده های زمین شناسی را به وضوح نشان می دهد و طبق گفته کارشناسان به خاطر این خصوصیت ایران را بهشت زمین شناسی می نامند .

این مستند ضمن صحبت با کارشناسان سازمان زمینشناسی در نقاط مختلف ایران به بررسی دوره های مختلف زمین شناسی کشورمان خواهد پرداخت .

این قسمت : زمین گردشگری +

https://taraneh.flyer2024.ir @

https://taraneh.kala2024.ir @

https://taraneh.quiztourisme.ir @

https://taraneh.quizgeologique.ir @

سرگرمی و طنز