Skip to main content
زولا
۲۳ بازدید

فلزیاب حذف مواد زائد آهنی

فلزیاب پیشتاز
فلزیاب پیشتاز
منتشر شده در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۷

فلزیاب حذف مواد زائد آهنی
فلزیاب برای تشخیص آهن از دیگر فلزات مشگل زیادی ندارد ولی اینکه فلزیاب بتواند حذف مواد زائد آهنی را از طلا یا فلز مورد نظر تشخیص دهد شرایط خاص را در ان فلزیاب نیاز دارد و حذف مواد زائد آهنی که مربوط به فلزات پوسیده یا ترکیب مواد معدنی با شرایط کربن و خصوصیات شبیه به آهن است که میتواند خطا را در فلزیاب ایجاد نماید و فلزیاب باید این وضعیت ایجاد کننده اختلاف را تشخیص دهد که تشخیص ان فقط از فلزیاب فرکانسی با تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI با تغییر تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD قابل ارزیابی میباشد.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34