در حال بارگذاری ویدیو ...

انبر آرماتور بندی

ابزار رستمیان
ابزار رستمیان

انبر آرماتور بندی در ابزار رستمیان - برای خرید با ۶۶۱۷۰۵۶۴ _ ۶۶۱۷۰۲۴۹ تماس بگیرید.خرید از سایت: https://abzarro.ir/product/%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-%d9%81%d8%a7%da%a9%d9%88%d9%85/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

انبر آرماتور بندی

۰ لایک
۰ نظر

انبر آرماتور بندی در ابزار رستمیان - برای خرید با ۶۶۱۷۰۵۶۴ _ ۶۶۱۷۰۲۴۹ تماس بگیرید.خرید از سایت: https://abzarro.ir/product/%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-%d9%81%d8%a7%da%a9%d9%88%d9%85/

آموزش