Skip to main content
تک بلیط
۵۴۸ بازدید

مافیا (به بهانه نقد انیمیشن زوتوپیا)

جنگ اراده ها
جنگ اراده ها
منتشر شده در تاریخ ۴ فروردین ۱۳۹۶

وقتی کلمۀ مافیا به گوش می رسد گروهی جلب توجه می کنند که سردمدار قتل جنایت ؛فساد و تباهی هستند. گروهی که در همۀ زمینه های فساد کشورها دست دارند. از مواد مخدر گرفته تا قاچاق انسان.
مافیا مرز نمی شناسد و هیچ دیواری نمی تواند آنرا محدود کند .از غرب تا شرق عالم رد پای آنرا به خوبی می توانیم ببینیم .
خانواده های مافیایی در تجارت آزاد، اسلحه ، ورزش و هرچیزی که فکرش را بکنید ریشه دوانده اند و همه چیز را در اختیار دارند.
اولین بار در دهۀ 60-70میلادی خانواده جیوانی از سیسیل ایتالیا به آمریکا مهاجرت کردند و مردم آمریکا برای اولین بار با کلمۀ مافیا آشنا شدند. این گروه در حال حاضر قسمت زیادی از ادارۀ سیاست آمریکا را به عهده دارند و سردمداران آمریکا با آن مماشات می کنند.
مافیا حتی در مراکز پلیس نیز نفوذ کرده اند و به راحتی با زد و بند توانسته اند ثروت زیادی را بدست آورند.
برای ما این نکته قابل توجه بود که حتی در آرمانشهری مانند زوتوپیا که همه چیز در حد عالی آن وجود دارد چرا یک گروه مافیایی باید عرض اندام کند. وحتی بر ماکز مهمی مانند اداره پلیس تسلط داشته باشد.
وجود چنین گروهی چه نقشی در روند داستان دارد؟
برای آشنایی بیشتر هویت مافیا با جنگ ارده ها همراه باشید.