Skip to main content
تک بلیط
۱۰۲ بازدید

  • تصویر روز

آب گرفتگی در جاده کرج چالوس

تصویر روز
تصویر روز
منتشر شده در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۸

تصویر روز: آب گرفتگی بین تونل 2 و 3 جاده کندوان و تلاش راهدار ی برای خارج کردن آب