Skip to main content
استعلام خلافی خودرو
۹۴ بازدید

آموزش فن بیان

آموزش سخنرانی و فن بیان
آموزش سخنرانی و فن بیان
منتشر شده در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۶

مدرس زبان بدن ، مدرس سخنوری ،مدرس سخنرانی،آموزش سخنوری و فن بیان، فن بیان، سخنوری ، آموزش سخنرانی و فن بیان ،سخنوران - فن بیان - سخنوری - اصول فنون مذاکره- غلبه بر ترس و اضطراب -آموزش فن بیان-مدرس فن بیان Www.sokhanvaran.org -www.sokhanvaran.business-www.sokhanvaran.academy