Skip to main content
۱,۵۳۹ بازدید

  • آرمان آشنا
  • yalda

سپیده دم پاییز-آرمان آشنا

آرمان آشنا
آرمان آشنا
منتشر شده در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۶

و دوباره پاییز ، پاییز و باز هم یک صبح پاییزیه دیگر
دوباره باد قصه گوی درختان خواهد شد و همنشین آخرین نفس های برگ های پیر و خسته
و دوباره من تکیه داده بر درخت کهنسال و پیر
با دلی روشن مثل برگهای نارنجی و زرد زنده میکنم یاد و خاطرات کودکی را