Skip to main content
۲۱ بازدید

  • Signorx
  • Maria
  • ♠ ᴊᴏᴋᴇʀ
  • (Animanga World (Mohammad

اولین انیمه‌ای که ساخته شد

White Beard
White Beard
منتشر شده در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۷

این انیمه، اولین انیمه‌ای است که ساخته شده است و فقط 3 ثانیه است. این انیمه در سال 1907 ساخته شده است و به پی معلومات بنده، اسم کارگردان و سال تولیدش مشخص نیست، اما عدۀ زیادی از مردم بر این باور اند که در سال 1907 ساخته شده است. اسم انیمه Katsudō Shashin و به معنای تصویر محرک است و فقط یک پسربچۀ ملوان در انیمه دیده میشود که به زبان کانجی، مینویسد Katsudō Shashin به معنای تصویر متحرک.گزارش تخلف