Skip to main content
ابرزندگی
۲,۱۴۸ بازدید

تهیه کننده"پوست" و "سینما شهرقصه": سینماتهران نیست

kafejashnvare
kafejashnvare
منتشر شده در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۸

ایران جشنواره پوشش خبری جشنواره های داخلی
iranjashnvare.com
محمد رضا مصباح کارگردان فیلم کوچه: سینما فقط تهران نیست .... برادران ارک پسران با استعدادی هستند... همچنین فیلمنامه