در حال بارگذاری ویدیو ...

ورژن کالر ترک 10Months از آلبوم BORDER : Day One انهایپن ( ترجمه فارسی در توضیحات)

۴۱۵ بازدید
۲ نظر گزارش تخلف

من در حال بزرگ شدنم
چرا مدام مثل یک بچه با من رفتار میکنی؟
گفت اون خیلی بزرگ بود
اوه آره

تو فقط، قد بلند نیستی
این با نمکه، اینکار رو نکن
این لبخند چیه؟

یه روزی خواهی فهمید
باهاش مثل یه پاپی رفتار میکنم
تمام روز و تمام شب

از فردا، من
من ازت مراقبت خواهم کرد
تمام روز و تمام شب

حالا بهم تکیه کن. واقعا
حالا بهم تکیه کن. واقعا
چرا فقط نمیخندی؟ تو نمیدونی من چه حسی دارم
حالا بهم تکیه کن. واقعا
حالا بهم تکیه کن. واقعا 
عشق عشق
عشق عشق
عشق ده ماهه‌ی من

خوب نیستم
جوری که حرف میزنم یکم از بچگونه‌تر از چیزیه که هستم
میدونم که غیر قابل اعتماد هستم

اما صبر کن
قلبم هم به اندازه‌ی قدم رشد خواهد کرد
تمام روز و تمام شب
از فردا، من
من ازت مراقبت خواهم کرد
تمام روز و تمام شب

حالا بهم تکیه کن. واقعا
حالا بهم تکیه کن. واقعا
چرا فقط نمیخندی؟ تو نمیدونی من چه حسی دارم
حالا بهم تکیه کن. واقعا
حالا بهم تکیه کن. واقعا 
عشق عشق
عشق عشق
عشق ده ماهه‌ی من

یه کاری میکنم عالی به نظر بیاد
یه عشقی که بهت بیاد
تنها کاری که باید بکنی اینه که اعتراف کنی

حالا بهم تکیه کن. واقعا
حالا بهم تکیه کن. واقعا
چرا فقط نمیخندی؟ تو نمیدونی من چه حسی دارم
حالا بهم تکیه کن. واقعا
حالا بهم تکیه کن. واقعا 
عشق عشق
عشق عشق
عشق ده ماهه‌ی من

منبع ترجمه:@ENHYPEN

نظرات
Loading...