Skip to main content
بلک میرور
۲۸ بازدید

شخصی که بر اثر بیماری روزه نگرفته برای قضای روزه ها باید چکار کند ؟

کتاب الله و عترتی- شبکه ولایت - آتش به اختیار
کتاب الله و عترتی- شبکه ولایت - آتش به اختیار
منتشر شده در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۸