در حال بارگذاری ویدیو ...

چی میشد اگر یک ماه فقط خاویار میخوردید؟

Dani
Dani

چه آدم شکمویی باشید چه نباشید، احتمال زیاد نظرایی درباره این غذا دارید. برای بعضی آدما، فکر کردن درباره خوردن تخم ماهی، حتی یه بار، انقدر حال بهم زنه که گیاه خوارشون کنه. اما چی میشه اگر یه ماه فقط خاویار بخورید؟ چقدر پول خرجش میکنید؟ ممکنه خاویار روابط شما رو بهتر کنه؟ یا ممکنه بهتون بیماری قلبی بده؟ این اتفاقیه که میفتاد اگر برای یه ماه فقط خاویار میخوردید.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

چی میشد اگر یک ماه فقط خاویار میخوردید؟

۲ لایک
۰ نظر

چه آدم شکمویی باشید چه نباشید، احتمال زیاد نظرایی درباره این غذا دارید. برای بعضی آدما، فکر کردن درباره خوردن تخم ماهی، حتی یه بار، انقدر حال بهم زنه که گیاه خوارشون کنه. اما چی میشه اگر یه ماه فقط خاویار بخورید؟ چقدر پول خرجش میکنید؟ ممکنه خاویار روابط شما رو بهتر کنه؟ یا ممکنه بهتون بیماری قلبی بده؟ این اتفاقیه که میفتاد اگر برای یه ماه فقط خاویار میخوردید.

آموزش