Skip to main content
تک بلیط
۷۲۴ بازدید

  • فرشید  اکبری

ظریف پس از پایان مذاکرات خود با مقامات ترکمنستان

داریوش
داریوش
منتشر شده در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

ظریف پس از پایان مذاکرات خود با مقامات ترکمنستان: روابط ایران و ترکمنستان بسیار نزدیک و گسترده است