در حال بارگذاری ویدیو ...

درمان قطعی وزوگوش سوت گوش

کلینیک شنوایی و تجویز سمعک نجوا
کلینیک شنوایی و تجویز سمعک نجوا

تجویز سمعک های نامریی و پشت گوشی
توانبخشی و درمان وزوزگوش
شماره تماس کلینیک
۰۲۱۸۸۸۲۸۹۹۹
۰۲۱۸۸۸۶۰۶۶۶
۰۲۱۸۸۳۴۳۵۸۴
۰۹۱۰۹۲۵۹۳۷۷

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

درمان قطعی وزوگوش سوت گوش

۰ لایک
۰ نظر

تجویز سمعک های نامریی و پشت گوشی
توانبخشی و درمان وزوزگوش
شماره تماس کلینیک
۰۲۱۸۸۸۲۸۹۹۹
۰۲۱۸۸۸۶۰۶۶۶
۰۲۱۸۸۳۴۳۵۸۴
۰۹۱۰۹۲۵۹۳۷۷