Skip to main content
کرفس
۹۸ بازدید

آموزش حرکت جلو بازو دمبل ایستاده داخلی Standing Inner-Biceps Curl

تمرینو
کانال تایید شده تمرینو
منتشر شده در تاریخ ۳ فروردین ۱۳۹۶

آموزش حرکت جلو بازو دمبل ایستاده داخلی Standing Inner-Biceps Curl
اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید، به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید.
www.tamrino.ir
من با افتخار یک بدنسازم