Skip to main content
زولا
۱,۰۰۳ بازدید

تقویم مکانیکی بیرونی

رضاکیانی موحد
رضاکیانی موحد
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

این تقویم مکانیکی توسط بیرونی طراحی شده و در یکی از کتابهایشان نقشه های آن ارائه شده است. نمونه ی بازسازی شده ی انیمیشینی آن را می توانید ببینید.
عملکرد دقیق این تقویم مکانیکی توانایی فنی و علمی گذشتگان ما را نشان می دهد.