در حال بارگذاری ویدیو ...

بازنشستگی در استرالیا

مؤسسه مهاجرتی و کاریابی بین المللی شادا
مؤسسه مهاجرتی و کاریابی بین المللی شادا

کارفرما، میزان مبلغ مشخصی را از حقوق ماهیانه کارمندان را ذخیره کرده و به عنوان حق بازنشستگی لحاظ میکند، و پس از 65
سالگی و بازنشستگی، کارمندان میتوانند از آن استفاده کنند. هرچه مبلغ ذخیره شده توسط کارفرما بیشتر باشد در بازنشستگی مبلغ
بیشتری عایدتان خواهد شد.
دوره میانسالی خودتون رو در استرالیا میبینید؟

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

بازنشستگی در استرالیا

۰ لایک
۰ نظر

کارفرما، میزان مبلغ مشخصی را از حقوق ماهیانه کارمندان را ذخیره کرده و به عنوان حق بازنشستگی لحاظ میکند، و پس از 65
سالگی و بازنشستگی، کارمندان میتوانند از آن استفاده کنند. هرچه مبلغ ذخیره شده توسط کارفرما بیشتر باشد در بازنشستگی مبلغ
بیشتری عایدتان خواهد شد.
دوره میانسالی خودتون رو در استرالیا میبینید؟

آموزش