Skip to main content
۲,۴۳۲ بازدید

  • محدثه
  • «فـــــرمانده مـــــن»
  • Beyad78 (#آتش_به_اختیار)
  • 국방 손
  • shirina " سکوت، انتهای نشاط کودکانه"

تصاویری جالب از آرشیو منافقین

منافقان در پایین‏ترین درکات دوزخ قرار دارند؛ و هرگز یاورى براى آنها نخواهى یافت! (آیۀ 145- سورۀ نساء)