Skip to main content
۹۴ بازدید

طلاق و کودک

مرکز مشاوره اکسیر
کانال تایید شده مرکز مشاوره اکسیر
منتشر شده در تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۷

در این ویدیو دکتر مژگان سلطانی مواردی را در مورد طلاق و چگونگی کاهش آثار سوء آن بر روی کودک توضیحاتی داده اند. مرکز مشاوره اکسیر www.psychoexir.com