Skip to main content
۷۰ بازدید

بیست و دوی بهمن

دبستانی ها
دبستانی ها
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵

بیست و دوی بهمن، بیست ودوی بهمن
روز از خود گذشتن، روز از خود گذشتن
روز آزادی ما، روز نجات میهن
روز پیروزی ما، روز شکست دشمن

بیست ودوی بهمن، بیست و دوی بهمن
به پیش به پیش به پیش ای رهروان راه الله
رسیده مژده پیروزی ما
ز ریشه برکنیم بنیاد دشمن به یاری خداوند توانا

الله یاور ماست، خمینی رهبر ماست