Skip to main content
علی بابا
۴۸۶ بازدید

  • مجموعه ریژنه

پودر خراطین » پودر بهداشتی ویژه روغن گیری خراطین

مجموعه ریژنه
مجموعه ریژنه
منتشر شده در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

پودر خراطین »
روغن خراطین روغن زالوی طبی. پودر خراطین چیست برای اینکه از نظر قوای جنسی کمبودی نداشته باشند ار روغنی با دستور ویژه استفاده می کرده اند که سبب افزایش سایز همچنین تقویت قوای جنسی می شده است. پودر خراطین چیست که نوعی کرم است با خواص زیاد که دارای مواد پروتئینی بالایی است و آن را به منظور ساخت روغن مورد استفاده قرار می داده اند. اما اکنون آن را همراه با زالوی طبی عرضه می دارند
http://novin-kesht.ir/%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7/
http://novin-kesht.ir/