Skip to main content
تک بلیط
۸,۸۱۱ بازدید

پدافند نزدیک و قدرتمند Phalanx CIWS محصول آمریکا بر روی کشتی نظامی

ُوب سایت سخت افزار
کانال تایید شده ُوب سایت سخت افزار
منتشر شده در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۷

پدافند نزدیک و قدرتمند Phalanx CIWS محصول آمریکا بر روی کشتی نظامی