Skip to main content
۴۳ بازدید

پیشرفت بی نظیر شاگردان موسسه علیین پس از شرکت در دوره جهشی آموزش تندخوانی قرآن

موسسه قرآنی علیین
موسسه قرآنی علیین
منتشر شده در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۸

ویدئویی قبل و بعد از ثبت نام در موسسه قرآنی علیین در این ویدئو ها میتوانید پیشرفت قرآن آموزان موسسه علیین را مشاهده نمایید. www.Eliyeen.Com