Skip to main content
۸۵ بازدید

  • گروه مهندسی دیجی ویرا

لحظه وقوع زلزله تبریز - سنسور هشدار دهنده زلزله دیجی ویرا

گروه مهندسی دیجی ویرا
گروه مهندسی دیجی ویرا
منتشر شده در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۸

لحظه وقوع زلزله در استان تبریز که موجب کشته شدن چند تن از هموطنانمان شدسنسور هشدار دهنده دیجی ویرا این امکان را به شما می دهد تا از وقوع زلزله چند دقیقه زودتر مطلع شوید.تا از وقوع زلزله در امان بمانیدبا گروه مهندسی دیجی ویرا همیشه امن و آرام بمانید.سایت دیجی ویرا:http://digivira.com