در حال بارگذاری ویدیو ...

جشن پایان سالتحصیلی فرزندان محمدرضا شاه پهلوی پیانو لیلا پهلوی، رقص علیرضا پهلوی با لباس بلوچی، جاز و درامز رضا پهلوی

عباس
عباس

پیانو لیلا پهلوی، رقص علیرضا پهلوی با لباس بلوچی، جاز و درامز رضا پهلوی و علیرضا پهلوی در حضور محمدرضا شاه پهلوی و شهبانو فرح در جشن پایان سال تحصیلی

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

جشن پایان سالتحصیلی فرزندان محمدرضا شاه پهلوی پیانو لیلا پهلوی، رقص علیرضا پهلوی با لباس بلوچی، جاز و درامز رضا پهلوی

۲ لایک
۰ نظر

پیانو لیلا پهلوی، رقص علیرضا پهلوی با لباس بلوچی، جاز و درامز رضا پهلوی و علیرضا پهلوی در حضور محمدرضا شاه پهلوی و شهبانو فرح در جشن پایان سال تحصیلی

اخبار و سیاست