در حال بارگذاری ویدیو ...

نحوه کلی کار dead weight

محمدامین
محمدامین

عملکرد Dead Weight Test :

به طور کلی میتوان گفت که در ابتدا مخزن روعن (oil ) باز میگردد تا روغن وارد سیستم شود و پشت سلیندر پمپی ( adjustable plunger )

ادامه در :
https://mohammadamingholampour.blogsky.com/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

نحوه کلی کار dead weight

0 لایک
0 کامنت

عملکرد Dead Weight Test :

به طور کلی میتوان گفت که در ابتدا مخزن روعن (oil ) باز میگردد تا روغن وارد سیستم شود و پشت سلیندر پمپی ( adjustable plunger )

ادامه در :
https://mohammadamingholampour.blogsky.com/

آموزش