در حال بارگذاری ویدیو ...

چه کار می توانستید انجام دهید که ندادید

۶ نظر گزارش تخلف
Rabbit
Rabbit

شما دانشمندان هسته ای ما را ترور کردید!!
شما سردار رشید مارا قاسم سلیمانی را شهید کردید !!
شما از صدام وحشی در جنگ ۸ ساله ایران حمایت کردید ،!!
و..
چه کار می توانستید انجام دهید که ندادید،!!!!!،؟؟؟

نظرات (۶)

Loading...

توضیحات

چه کار می توانستید انجام دهید که ندادید

۷ لایک
۶ نظر

شما دانشمندان هسته ای ما را ترور کردید!!
شما سردار رشید مارا قاسم سلیمانی را شهید کردید !!
شما از صدام وحشی در جنگ ۸ ساله ایران حمایت کردید ،!!
و..
چه کار می توانستید انجام دهید که ندادید،!!!!!،؟؟؟

اخبار و سیاست