Skip to main content
استعلام خلافی خودرو
۲۱ بازدید

  • -.-Mmd biqmtun
  • ||Tina||
  • i pυяplɘ bтƨ∞ηαzι
  • Dr.NH
  • محدثه

#خواندنی:))

mo.mi-
mo.mi-
منتشر شده در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

گفت:چرا همش دنبال معنای دیگری هستی؟!
این یک دوستی ساده است.
آب دهنم را قورت دادم
دوستی یک زن و مرد هیچ وقت ساده نیست.
#فریبا_ولی
.
.
قرنهاست که زنان به مثابه ی آینه درشت نمایی ،
این امکان را برای مردان فراهم آورده اند تا خود را
دو برابر بزرگتر از آنچه هستند ببینند.
#ویرجینیا_وولف
.
.
:))گزارش تخلف