در حال بارگذاری ویدیو ...

چرا رضاشاه روحت شاد می گویند

۰ نظر
گزارش تخلف
علی پیام
علی پیام

رضا قلدر بهترین واژه برای معرفی او بود، چون هیچ قانون و حدود مرزی برای خود قائل نبود، او بعدها«رضا شصت تیر» هم شهرت یافت. بر خلاف قواعد دمکراسی غربی با تحریک و همکاری استعمار انگلیس بر علیه آخرین شاه قاجار شورید و با کودتا به حکومت ۱۲۵ ساله این سلسله پایان داد و بعدا تلاشی نافرجام کرد تا به سلطنتش رنگ و لعاب جمهوری دهد اما موفق نشد. او پس از وارد کردن مظاهر و ساختارها و رویه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی غرب به کشور طی حدود دو دهه سلطنت بر ایران، از سوی هوادارانش به پدر ایران نوین معرفی شد، اما فرجامش به اخراج از ایران و زندگی و مرگ در شرایط خشک آب و هوایی در جنوب قاره آفریقا به خواست و دستور حامی انگلیسیش ختم شد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

چرا رضاشاه روحت شاد می گویند

۰ لایک
۰ نظر

رضا قلدر بهترین واژه برای معرفی او بود، چون هیچ قانون و حدود مرزی برای خود قائل نبود، او بعدها«رضا شصت تیر» هم شهرت یافت. بر خلاف قواعد دمکراسی غربی با تحریک و همکاری استعمار انگلیس بر علیه آخرین شاه قاجار شورید و با کودتا به حکومت ۱۲۵ ساله این سلسله پایان داد و بعدا تلاشی نافرجام کرد تا به سلطنتش رنگ و لعاب جمهوری دهد اما موفق نشد. او پس از وارد کردن مظاهر و ساختارها و رویه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی غرب به کشور طی حدود دو دهه سلطنت بر ایران، از سوی هوادارانش به پدر ایران نوین معرفی شد، اما فرجامش به اخراج از ایران و زندگی و مرگ در شرایط خشک آب و هوایی در جنوب قاره آفریقا به خواست و دستور حامی انگلیسیش ختم شد.

اخبار و سیاست