در حال بارگذاری ویدیو ...

چگونه با تبسم در چهره می توانیم جاذب اتفاقات عالی باشیم؟

راز 4 فصل و پاکسازی کوانتومی
راز 4 فصل و پاکسازی کوانتومی

یکی از مهم ترین اعضای بدن ما که امواج و ارتعاشات را به جهان هستی مخابره می کند، چهره و صورت ماست که اگر در صورت، لبخند و تبسم و شادی را ابراز نماییم یعنی داریم به کائنات ارتعاش مثبت ارسال می کنیم و در نتیجه باعث جذب شادی بیشتر، آرامش ، سلامتی و فراوانی خواهیم شد و این یک راز ساده است که متاسفانه ما از آن غافل شده ایم و باور کنیم که اگر بخواهیم سرنوشتی عالی را برای خود رقم بزنیم این کار بسیار ضروری است

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال
توضیحات

چگونه با تبسم در چهره می توانیم جاذب اتفاقات عالی باشیم؟

0 لایک
141 بازدید
0 کامنت

یکی از مهم ترین اعضای بدن ما که امواج و ارتعاشات را به جهان هستی مخابره می کند، چهره و صورت ماست که اگر در صورت، لبخند و تبسم و شادی را ابراز نماییم یعنی داریم به کائنات ارتعاش مثبت ارسال می کنیم و در نتیجه باعث جذب شادی بیشتر، آرامش ، سلامتی و فراوانی خواهیم شد و این یک راز ساده است که متاسفانه ما از آن غافل شده ایم و باور کنیم که اگر بخواهیم سرنوشتی عالی را برای خود رقم بزنیم این کار بسیار ضروری است