در حال بارگذاری ویدیو ...

کنه کبوتر

شرکت سمپاشی نانوفن آوران بهداشت تهران
شرکت سمپاشی نانوفن آوران بهداشت تهران

کبوترهای آزاد می توانند باعث انتقال بیماری های خطرناکی به انسان شوند. کنه و مایت و مگس کبوتری از جمله انگل های خارجی کبوترها و یاکریم هستند که در شهرهای بزرگ توسط پرندگان منتشر شده اند. کبوترها در بین درز انقطاع دو ساختمان و یا در زیر شیروانی یا تراس خانه ها لانه می کنند. برای ریشه کنی این انگل ها علاوه بر سمپاشی داخل منازل، محل لانه ها سمپاشی شوند. سپس بهسازی محیط انجام شده و محل ورود کبوترها مسدود گردند. مسدود کردن بدون سمپاشی باعث هجوم کنه های گرسنه به سمت افراد داخل منزل می شوند. شرکت نانوفناوران پیشروبهداشت تهران متشکل از تیم متخصص حشره شناسی و تیم مجهز راپلیست و تیم مجرب سمپاشی آماده ریشه کن کردن این انگل ها از محیط زندگی شماست. کار تخصصی را به متخصص آن بسپارید.
شماره های تماس: 22048278- 66959729-86013062 و 09120705746 www.nanofannavaran.com

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کنه کبوتر

۱ لایک
۰ نظر

کبوترهای آزاد می توانند باعث انتقال بیماری های خطرناکی به انسان شوند. کنه و مایت و مگس کبوتری از جمله انگل های خارجی کبوترها و یاکریم هستند که در شهرهای بزرگ توسط پرندگان منتشر شده اند. کبوترها در بین درز انقطاع دو ساختمان و یا در زیر شیروانی یا تراس خانه ها لانه می کنند. برای ریشه کنی این انگل ها علاوه بر سمپاشی داخل منازل، محل لانه ها سمپاشی شوند. سپس بهسازی محیط انجام شده و محل ورود کبوترها مسدود گردند. مسدود کردن بدون سمپاشی باعث هجوم کنه های گرسنه به سمت افراد داخل منزل می شوند. شرکت نانوفناوران پیشروبهداشت تهران متشکل از تیم متخصص حشره شناسی و تیم مجهز راپلیست و تیم مجرب سمپاشی آماده ریشه کن کردن این انگل ها از محیط زندگی شماست. کار تخصصی را به متخصص آن بسپارید.
شماره های تماس: 22048278- 66959729-86013062 و 09120705746 www.nanofannavaran.com

آموزش