در حال بارگذاری ویدیو ...

معرفی آزمون سه گانه نوتریکا مخصوص استخدام پرسنل

تست و تایپ
تست و تایپ

آزمون روانشناسی سه گانه نوتریکا ، تجمیعی از سه آزمون پر کاربرد در استخدام و نگهداشت پرسنل است. این پکیج تست می تواند به عنوان کاملترین بررسی شناختی ار کاندیداهای استخدامی به کار رود. سه گانه نوتریکا از سه تست معروف روانشناسی شامل تست دیسک ، تست هوش هیجانی و تست نئو یا پنج عامل بزرگ شخصیت تشکیل شده است.
https://testotype.com/TestPackage?testPackageId=19Slug=%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

پنل ارزیابی سازمانی و گروهی سایت تست و تایپ
https://testotype.com/saman

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

معرفی آزمون سه گانه نوتریکا مخصوص استخدام پرسنل

۰ لایک
۰ نظر

آزمون روانشناسی سه گانه نوتریکا ، تجمیعی از سه آزمون پر کاربرد در استخدام و نگهداشت پرسنل است. این پکیج تست می تواند به عنوان کاملترین بررسی شناختی ار کاندیداهای استخدامی به کار رود. سه گانه نوتریکا از سه تست معروف روانشناسی شامل تست دیسک ، تست هوش هیجانی و تست نئو یا پنج عامل بزرگ شخصیت تشکیل شده است.
https://testotype.com/TestPackage?testPackageId=19Slug=%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

پنل ارزیابی سازمانی و گروهی سایت تست و تایپ
https://testotype.com/saman

آموزش