در حال بارگذاری ویدیو ...

چارتار - دور - آلبوم دریا کجاست

musick
musick

آهنگ فارسی دور از گروه چارتار


متن آهنگ فارسی دور از چارتار

دور از رویت دور از صدایت شادی نایاب است
با این با تو بیگانه ماندن رودم تالاب است

چون آن ماهی در تنگ تنگی عمرم بر آب است
دور از رویت دور از صدایت شادی نایاب است

با این با تو بیگانه ماندن رودم تالاب است
چون آن ماهی در تنگ تنگی عمرم بر آب است

همراز دل غمگینم این خواهش آهنگینم
ای ماه تابان برگرد در کوچه ی دل پیدا شو
با تشنگی ام تنها شو ای ماه تابان برگرد

روزی آخر در آغوشت جان می یابم
با رویایت این دوری را بر می تابم

دور از رویت دور از صدایت شادی نایاب است
با این با تو بیگانه ماندن رودم تالاب است

چون آن ماهی در تنگ تنگی عمرم بر آب است
دور از رویت دور از صدایت شادی نایاب است

با این با تو بیگانه ماندن رودم تالاب است
چون آن ماهی در تنگ تنگی عمرم بر آب است

همراز دل غمگینم این خواهش آهنگینم
ای ماه تابان برگرد در کوچه ی دل پیدا شو
با تشنگی ام تنها شو ای ماه تابان برگرد

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

چارتار - دور - آلبوم دریا کجاست

۰ لایک
۰ نظر

آهنگ فارسی دور از گروه چارتار


متن آهنگ فارسی دور از چارتار

دور از رویت دور از صدایت شادی نایاب است
با این با تو بیگانه ماندن رودم تالاب است

چون آن ماهی در تنگ تنگی عمرم بر آب است
دور از رویت دور از صدایت شادی نایاب است

با این با تو بیگانه ماندن رودم تالاب است
چون آن ماهی در تنگ تنگی عمرم بر آب است

همراز دل غمگینم این خواهش آهنگینم
ای ماه تابان برگرد در کوچه ی دل پیدا شو
با تشنگی ام تنها شو ای ماه تابان برگرد

روزی آخر در آغوشت جان می یابم
با رویایت این دوری را بر می تابم

دور از رویت دور از صدایت شادی نایاب است
با این با تو بیگانه ماندن رودم تالاب است

چون آن ماهی در تنگ تنگی عمرم بر آب است
دور از رویت دور از صدایت شادی نایاب است

با این با تو بیگانه ماندن رودم تالاب است
چون آن ماهی در تنگ تنگی عمرم بر آب است

همراز دل غمگینم این خواهش آهنگینم
ای ماه تابان برگرد در کوچه ی دل پیدا شو
با تشنگی ام تنها شو ای ماه تابان برگرد

موسیقی و هنر