Skip to main content
۱۰۱ بازدید

هنر چیت بافی زنان لرستان

لرستان زیبا
لرستان زیبا
منتشر شده در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

گزارش باشگاه خبرنگاران جوان
معرفی هنر چیت بافی و موارد مورد استفاده از این دست بافت
گزارشگر : سعیده دریکوند