در حال بارگذاری ویدیو ...

کود (Fertilizer)

۵۰ بازدید
Iran allexport
Iran allexport

بهبود در رشد گیاه، عملکرد اصلی کود است.
این اتفاق از دو طریق در ایران به صورت سنتی و یا بهبود عملکرد خاک با تغییر در هوازدگی، اتفاق می افتد.
Fertilizer consists of three main nutrients in Iran: Phosphorus, potassium and nitrogen.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال