Skip to main content
برنامه استعلام خلافی
۱۹ بازدید

تفاوت اقتدار و خشونت در تربیت کودک چیست؟ - دکتر حسام فیروزی

دکتر حسام فیروزی
کانال تایید شده دکتر حسام فیروزی
منتشر شده در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷

تفاوت اقتدار و خشونت در تربیت کودک چیست؟ - دکتر حسام فیروزی

اقتدار به معنی این است که ما وقتی حرفی می‌زنیم پای اون حرف بایستیم! اقتدار شامل قدرت، خرد (عقل) و احترام است. فرق اقتدار و خشونت در این است که در خشونت احترام وجود ندارد یعنی حریم کودک حفظ نمی‌شود، بنابراین ما برای تربیت کودکان اقتدار داشته باشیم. کودکان برای رشد و حس امنیت نیاز به اقتدار والدین دارند، اگر والدین مدام حرفهایشان را تغییر دهند کودک احساس ناامنی می‌کند.