در حال بارگذاری ویدیو ...

تفاوت پایه سنوات و حق سنوات | سپید حساب ویرا

سپید حساب ویرا | نمایندگی رسمی سپیدار سیستم

تفاوت پایه سنوات و حق سنوات چیست؟

سپید حساب ویرا | نماینده رسمی سپیدار | 09012908079 | https://virateam.com/

پایه سنوات و حق سنوات هر دو مرتبط با حقوق کارکنان هستند؛ اما بین این دو تفاوت‌هایی وجود دارد که در ادامه به آنها می‌پردازیم:

پایه سنوات بر اساس تعداد سال‌های کاری یک کارگر یا کارمند به حقوق پایه اضافه می‌شود. در واقع این مبلغ به‌عنوان جبران خدمات و یا تجربه‌ای که کارکنان در طول سال‌های کاری خود کسب کرده‌اند در نظر گرفته و به‌صورت ماهیانه به حقوق کارکنان اضافه می‌شود. پایه سنوات شامل کلیه کارکنانی می‌شود که یک سال کاری را در مجموعه خود به پایان رسانده و از سال بعد شامل این حق می‌شوند.

حق سنوات که به پاداش پایان خدمت نیز معروف است از طرف کارفرما در پایان دوره کار بنا به دلایلی از قبیل بازنشستگی، ازکارافتادگی، استعفا، فوت و...به کارکنان پرداخت می‌گردد. حق سنوات معادل با حقوق یک ماه آخر مزد ثابت دریافتی کارکنان است.
پایه سنوات به‌عنوان بخشی از حقوق پایه کارکنان محسوب شده و تأثیر مستقیم بر حقوق ماهیانه آن‌ها دارد؛ اما حق سنوات به‌عنوان پاداش پایان خدمت و به‌صورت یکباره پرداخت می‌گردد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تفاوت پایه سنوات و حق سنوات | سپید حساب ویرا

۱ لایک
۰ نظر

تفاوت پایه سنوات و حق سنوات چیست؟

سپید حساب ویرا | نماینده رسمی سپیدار | 09012908079 | https://virateam.com/

پایه سنوات و حق سنوات هر دو مرتبط با حقوق کارکنان هستند؛ اما بین این دو تفاوت‌هایی وجود دارد که در ادامه به آنها می‌پردازیم:

پایه سنوات بر اساس تعداد سال‌های کاری یک کارگر یا کارمند به حقوق پایه اضافه می‌شود. در واقع این مبلغ به‌عنوان جبران خدمات و یا تجربه‌ای که کارکنان در طول سال‌های کاری خود کسب کرده‌اند در نظر گرفته و به‌صورت ماهیانه به حقوق کارکنان اضافه می‌شود. پایه سنوات شامل کلیه کارکنانی می‌شود که یک سال کاری را در مجموعه خود به پایان رسانده و از سال بعد شامل این حق می‌شوند.

حق سنوات که به پاداش پایان خدمت نیز معروف است از طرف کارفرما در پایان دوره کار بنا به دلایلی از قبیل بازنشستگی، ازکارافتادگی، استعفا، فوت و...به کارکنان پرداخت می‌گردد. حق سنوات معادل با حقوق یک ماه آخر مزد ثابت دریافتی کارکنان است.
پایه سنوات به‌عنوان بخشی از حقوق پایه کارکنان محسوب شده و تأثیر مستقیم بر حقوق ماهیانه آن‌ها دارد؛ اما حق سنوات به‌عنوان پاداش پایان خدمت و به‌صورت یکباره پرداخت می‌گردد.

آموزش