Skip to main content
برنامه استعلام خلافی
۱,۷۲۰ بازدید

  • Kurt

تحلیل فرید زکریا از ترامپ و حاشیه‌هایش: آن‌هایی که هنوز معتقدند این مرد، غیرمتعارف، اما عاقل است، به حرف‌های من توجه کنند

News
News
منتشر شده در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۷